لوازم آماده سازی آشپزخانه صنعتی از ابتدا تا کنون

هومو ساپین ها (انسان‌های اولیه) از سه میلیون سال پیش تا کنون، یعنی از طلوع عصر حجر از لوازم ابتدایی آشپزخانه مانند هاون برخوردار بوده اند! با شروع عصر مفرغ یعنی حدود ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد، ثروتمندان در مناطق خاورمیانه و مدیترانه استفاده از وسایل سنگی و چوبی را کنار گذاشته و سعی کردند از فلزاتی مانند آهن و مس و مفرغ ابزار مفیدتری بسازند.

بیشتر >

جدیدترین مقالات