کارد و چنگال، قاشق و چاپستیک : استفاده از همه این ابزارها از کجا شروع شد؟

در طول تاریخ ، استفاده ازچاقو و قاشق نشان از تمدن و دوران درخشان می باشد. به تدریج با به وجود آمدن فناوری و تغییر ذائقه، تغییراتی نیز در تولید انواع ظروف به وجود آمد. بسیاری از ظروف بعد از اختراع قاشق و چنگال و کارد تولید شده اند هرچند به طور دائمی و منظم در بسیاری از فرهنگها مورد استفاده قرار نگرفت اما تاثیر زیادی در تغییر و تنوع غذا ایجاد نمود. برخی از آنها توسط اجداد پارینه سنگی بیش از ۵۰۰.۰۰۰ سال پیش اختراع و مورد استفاده قرار گرفتند و برخی دیگر در ۱۰۰۰ سال پیش در اروپای قرون وسطی معرفی شدند. در این قسمت از مجله کیت لاین درباره پیشینه کارد، قاشق  و چنگال می خوانیم.

بیشتر >

جدیدترین مقالات