وکیوم موادغذایی و مزایای این روش در آشپزی

وکیوم روشی برای بسته بندی، نگهداری، آماده سازی و پخت مواد غذایی است.
بمنظور کاهش رشد میکروارگانیسم ها، ماندگاری بیشتر و جهت جلوگیری از فاسد شدن برخی مواد غذایی، می توان از روش وکیوم به منظور بسته بندی استفاده کرد.

بیشتر >