شکر سفید یا شکر قهوه ای؛ انواع شیرین کننده

برای شیرین کردن طعم و مزه از شکر استفاده می کنیم، پس لازم است درباره چگونگی مصرف آن بدانید. شکر فرایند کاراملی کردن را آسان، مقدار اسیدیته غذا را معتدل و به غلظت و طعم سس ها و مرینیدها کمک می کند. در دستورالعمل پخت، شکر به عنوان عامل شیرین کننده مصرف می شود.

بیشتر >